Musik og koncertafvikling

Højtaler med guitar i baggrunden

Med lydstudie, producerlokale med to D.A.W-stationer og to fuldt udstyrede musiklokaler er musikholdet klar til at tage godt imod dig og tilbyde dig en spændende og udfordrende musikalsk hverdag.

Sammen med de andre på holdet vil du bekendtskab med og få færdigheder i bl.a. sammenspil, det at spille og afvikle koncerter, indspille og producere musik, musikteori og studieteknik – altså alle aspekter af musikbranchen. Samtidig vil du modtage undervisning i sceneteknik, som er de mere tekniske sider bagved musikken, hvor du bliver klogere på live-lyd, lys og Band-Care.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi arbejder projektorienteret med forberedelse af koncerter, indspilning og producering af musik, samt oplæring i teknikken bag, ved f.eks. afvikling af koncerter.

Værkstedets sociale liv
På vores værksted vil vi have et socialt miljø, hvor der er plads til forskelligheder – både personligheder og præferencer. Vi har derfor et inkluderende miljø/fællesskab, hvor eleverne rummer, støtter og løfter hinanden. Det musikalske sammenspil bliver altid kun bedre af stærke sociale relationer, og derfor er det vigtigt hos os, at vi anerkender og støtter hinanden. På denne måde bliver vores samarbejde bedst og musikken endnu bedre.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.