Karaktergivning i stedet for prøver – sådan gør vi det

Når vi i FGU Vestegnen til sommer skal give standpunktskarakterer, der skal stå i stedet for den prøvekarakter, som du som elev skulle have haft, vil det foregå på følgende måde:

Forstørrelsesglas der ligger på blåt gulv.

Faglige temaer i FGU: bestået/ikke bestået 
Er du FGU-elev, der skal have en standpunktskarakter i et fagligt tema, vil du ikke få en karakter, men bedømmelsen ”bestået/ikke bestået”. Du består, når din lærer vurderer, at du lever op til de mål, der er sat for netop dit fagtema. 

Almene fag i FGU: karakter efter 7-trinsskalaen 
Er du FGU-elev, der har et alment fag, vil du få en karakter efter 7-trinsskalaen. Du vil blive bedømt på, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er sat for det fag, du skal bedømmes i. 

KUU-elever: bestået/ikke-bestået 
KUU-elever får bedømmelsen bestået/ikke-bestået i stedet for den portfolieprøve, som skulle have foregået til sommer.

I FGU Vestegnen arbejder vi selvfølgelig på, at alle bedømmelser  – uanset om det er bestået/ikke bestået eller en karakter på 7-trinsskalaen – bliver så rimelige og på et så godt og bredt grundlag som muligt.