IT-support

halvt åbnet bærbar

På Supportværkstedet arbejder vi med at bygge, reparere og klargøre it-udstyr, fx pc’er, Chromebooks, 3D-printere og netværk. Du behøver ikke at have nogen tekniske forudsætninger for at starte, så længe du er interesseret i området og gerne vil lære.

Vi har en helpdesk, hvor alle, der har brug for hjælp med it-udstyr, kan få hjælp af os på værkstedet. Vi taler om opgaverne og hjælper hinanden, og helpdesken giver et realistisk indblik i arbejdet som it-supporter.

Værkstedets dagligdag og rytme
Dagen starter med et morgenmøde, hvor vi sammen fastlægger indholdet for dagen. I løbet af ugen har vi supportopgaver, reparationer af hardware, it-undervisning, motion og almen undervisning. Vi veksler imellem supportsager og faglig fordybelse, som tilpasses de opgaver som værkstedet får. Opgaverne munder ud i porteføljer, hvor du beskriver og dokumenterer det arbejde, du har lavet og hvad du har lært af det.

Værkstedets sociale liv
Værkstedet er et rart og trygt sted at være. Det faglige fællesskab skaber naturligt relationer eleverne imellem og mellem elever og lærere. Du har selv stor indflydelse på, hvordan værkstedet fungerer, og der er fint plads til at trække sig lidt, hvis du har brug for det.

På værkstedet har vi gode og trygge rammer og en rar tone, hvor vi hjælper hinanden med at løse de opgaver, vi får ind på værkstedet.

Mødetider og skema

Hvad er produktionsgrunduddannelsen (PGU)?

Hvad er særligt ved PGU?

Med en uddannelse på værkstedet, tager du det, vi kalder for produktionsgrunduddannelsen (PGU). PGU er for dig, der godt kan lide praktisk arbejde og som samtidig vil forbedre dig i dansk og matematik. Skoledagen minder på mange måder om dagligdagen på en arbejdsplads, hvor I producerer varer eller ydelser, som kan sælges.

Ved siden af værkstedsundervisningen får du også undervisning i dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdspladslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt eventuelle valgfag. Du kan også komme i praktik i op til 2 uger ad gangen.

Afsluttende prøver

Du skal til afsluttende prøver i dansk og matematik samt et ekstra fag, når du har fulgt fagene på enten D-, E- eller G-niveau. Prøverne bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Du kan afslutte dit faglige tema med en prøve på FGU 3-niveau, når din lærer vurderer, at du er parat. Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis du afslutter dit faglige tema på FGU 1- eller 2-niveau, bliver det vurderet med en standpunktsbedømmelse, om du er bestået/ikke bestået.

Hvad kvalificerer en PGU mig til?

På PGU bliver du kvalificeret til at fortsætte på en erhvervsuddannelse eller i et ufaglært job inden for et af uddannelsens fagområder.

Hvis du gennemfører et forløb på minimum 12 uger på tilfredsstillende vis, får du et kompetencebevis. Beviset dokumenterer de faglige kompetencer, og de karakterer, du har opnået og eventuelt også personlige og sociale kompetencer.

Hvis du afslutter PGU med en faglig prøve på FGU 3-niveau, får du et uddannelsesbevis, som dokumenterer de kompetencer, du har opnået.