Fire elevråd i fælles onlinemøde

For første gang mødtes elevrepræsentanter for FGU Vestegnens fire adresser

Første fælles elevrådsmøde i FGU Vestegnen

Onsdag den 10. marts var en historisk dag i FGU Vestegnen. Det første tværgående elevrådsmøde blev afholdt virtuelt – med 22 deltagere og repræsentanter fra alle fire skoler.

Bjørn Andersen Samming, som er lærer og elevrådsansvarlig i Brøndby, var vært for seancen, og direktør Hanne Fischer talte om elevdemokrati og værdien af stærke elevråd og et fælles elevråd på tværs af matriklerne. 

“Elevrådene kan inspirere og dele viden om elevdemokrati og elevinddragelse med hinanden, og ikke mindst kan I kan være med til at påvirke hverdagen på FGU i et godt samspil mellem lærerne og ledelsen”, sagde Hanne Fischer blandt andet.

Mødet bød desuden på en Kahoot om FGU Vestegnen for at øge elevernes kendskab til skolen.

”Eleverne har en stor nysgerrighed og interesse for at arbejde med elevrådsarbejdet, og mit håb er, at vi kan samle dem fysisk her i løbet af foråret”, siger Bjørn Andersen Samming.