Seksualundervisning på FGU

FGU Vestegnen skal have obligatorisk seksualundervisning på skemaerne fra skoleåret 2024/2025

Den 14. maj 2024 blev den længe ventede nye politiske aftale for FGU vedtaget, og med den politiske aftale også et nyt tiltag på FGU-området, nemlig obligatorisk tilbud om seksualvejledning til alle elever.

FGU Vestegnen står allerede nu klar i startboksen når det gælder spændende og relevant seksualundervisning til vores elever, for vi har siden starten af 2023 været del af partnerskabsprojektet ”FGU vil have sex på skemaet”.

Partnerskabsprojektet har bestået af 4 FGU-institutioner og Sex & Samfund, og fokus har været udarbejdelse og afprøvninger af relevant seksualundervisningsmateriale i samarbejde med FGU-skolernes elever og lærere, samt uddannelse af lokale FGU-ressourcelærere på seksualundervisningsområdet.

Med udgangspunkt i vores erfaringer og undervisningsmaterialer fra projektet, sætter FGU Vestegnen i skoleåret 2024/2025 nu obligatorisk seksualundervisning på skemaet for alle hold og linjer, bl.a. bliver den nationale fokusuge ”Uge 6” også en tilbagevendende del af seksualundervisningen hos FGU Vestegnen.

For at forberede og øve os alle i det nye tiltag, var ”FGU Vestegnens Seksualundervisning 2024/2025” på den fælles pædagogiske dag for alle medarbejdere. Her havde alle mulighed for at drøfte, videns dele og ikke mindst gøre sig konkrete erfaringer med det nye seksualundervisningsmateriale. 

Læs mere på Sex og Samfunds side