FGU Vestegnens første strategidag

Tirsdag den 23. juni blev FGU Vestegnens første strategidag afholdt. Her var FGU Vestegnens bestyrelse, direktørerne fra samarbejdskommunerne, ledere og repræsentanter for både lærere og elever fra FGU Vestegnen samlet for at give deres besyv med i udformningen af FGU Vestegnens strategi 2020-2023.

En bunke af hænder oven på hinanden

Morgensang med musikholdet
Dagen blev sendt flyvende fra start med smukke toner fra eleverne fra musikværkstedet, der indbød til morgensang med akkompagnement. Herefter blev ordet givet til lærere og elever, der med hver deres stemme fortalte om deres perspektiver på, hvem FGU Vestegnens elever er og hvordan vi på FGU Vestegnen kan gøre det, vi er sat i verden for; at få vores elever videre i uddannelse eller job.

Relation og tro på sig selv
To af de gennemgående temaer for dagen blev de relationer, som lærerne på FGU Vestegnen dagligt arbejder for at opbygge til eleverne for at kunne være med til at opbygge dem som mennesker, der tror på sig selv og deres værd og kunnen. Alt dette gennem de forskellige faglige værksteder og hold, der findes på FGU Vestegnens fire afdelinger. En modig elev stillede sig op og fortalte om, hvordan han pga. massiv mobning i sin folkeskole tidligere helst ville stå med sin hætte på ovre i hjørnet, men nu både var blevet mandlig forsanger i værkstedets band og havde mod til at stille sig op foran en større forsamling og fortælle om sig selv og om det at starte på FGU Vestegnen. Noget, han betegnede som ”det bedste, der er sket i mit liv”.

Rundvisning i Ishøj
Efter en række gode oplæg var det dyreholdets tur til at vise gæsterne rundt i Ishøj og fortælle om deres hverdag. Der blev både lejlighed til at klappe æslerne og nyde solskinnet på rundturen rundt på gården i Ishøj. Herefter var det tid til at arbejde i grupper med de mange indspark, deltagerne havde fået og omsætte det til input til FGU Vestegnens strategi 2020-2023. Dagen igennem blev gæsterne trakteret med lækker mad og gode snacks, der selvfølgelig var tilberedt af eleverne på Ishøjs køkkenværksted.

FGU Vestegnen vil henover efteråret 2020 arbejde videre med Strategi 2020-2023 og næste skridt er at få inddraget medarbejderne på alle afdelinger, så de også kan give deres besyv med.

Herunder kan du se et par billeder fra dagen: