FGU Vestegnen opprioriterer ordblindeområdet

Med puljebevilling fra Børne- og Undervisningsministeriet skruer FGU Vestegnen yderligere op for udviklingen af det ordblindevenlige undervisningsmiljø.

FGU Vestegnen er en ordblindevenlig skole. Med ny bevilling opprioriteres området yderligere.

Ordblindhed eller læsevanskeligheder skal ikke stå i vejen for, at unge får en uddannelse. Derfor er FGU Vestegnen er en ordblindevenlig skole, som hele tiden arbejder på at udvikle tilbuddene til elever med læsevanskeligheder. Det sker bl.a. via screening/test for ordblindhed, hjælp til søgning af IT-hjælpemidler og samarbejde mellem vejledere og lærere. Og med en bevilling på 350.000 kr. fra ministeriets ”Pulje til FGU-institutioners strategiske og organisatoriske udvikling af læse/skrive-området og det ordblindevenlige undervisningsmiljøfår skolen nu mulighed for at skrue yderligere op for indsatsen.

”I FGU Vestegnens strategi står som det første mål, at vi vil styrke de unges forudsætninger for at deltage i undervisningen via en målrettet indsats ift. læringsvanskeligheder på f.eks. ordblindeområdet. Derfor glæder det os meget, at vi nu får ressourcer til at indfri nogle af vores mange planer”, siger vicedirektør Nathasja Haldbæk.

Ambitioner overstiger ressourcer

FGU Vestegnen har pt. to ressourcepersoner på læse/skrive-området; En DSA-vejleder (dansk som andetsprog) og en ordblindevejleder, men skolens ambitioner på området – herunder det ordblindevenlige undervisningsmiljø – rækker videre end de to personers kapacitet.

”Behovet for at understøtte læse/skrive-området overstiger de ressourcer, som FGU-Vestegnen i dag har til rådighed med én ordblinde-vejleder og én DSA-vejleder til fire matrikler. Vi vil derfor undersøge mulighederne for at inddrage lærere med specialviden på området i et samarbejde med de to ressourcepersoner. Det skal foregå i et læse- og sprogvejlederteam, som vil understøtte lærerne ift. at skabe et endnu mere ordblinde- og DSA-venligt undervisningsmiljø”, fortæller Nathasja Haldbæk.

Stort behov for hjælp

Ressourcepersonerne vurderer, at behovet for værktøjer til at afhjælpe til forskellige former for læse/skrive-vanskeligheder er stort på FGU Vestegnen. Desuden er der en del reelle sprogudfordringer, som yderligere eksponerer læse/skrive-vanskeligheder. 

På kort sigt vil læse- og sprogvejlederteamet udarbejde tre sprogudviklende forløb sammen med tre fagtemalærere og deltage som co-teachers, når fagtemalærerne skal prøve det af i praksis. Efterfølgende deles erfaringer med samtlige lærere.

FGU Vestegnen vil sideløbende opkvalificere samtlige lærere i form af undervisning i hvad ordblindhed er, og hvordan der kan arbejdes med at skabe et ordblindevenligt læringsmiljø i klasserne.