Fede checks til elevrådene for flotte svarprocenter

Fantastisk flotte svarprocenter på seneste trivselsmåling udløste store checks til elevråd

Elevrådene på FGU Vestegnens afdelinger i Albertslund, Ishøj og Brøndby samt FGU NORDs afdeling i Ballerup har modtaget en præmie for høje svarprocenter på den trivselsundersøgelse, de skal danne grundlag for det arbejde med trivsel på de to FGU-skoler, der skal foregå de næste par år.

En stolt projektleder, Morten Stouenberg, overrakte de store checks til elevrådene på de fire afdelinger; checks på 1000 kr. for en svarprocent over 80 og checks på 2000 kr. for en svarprocent over 90:

”Da vi startede undersøgelsen, fik jeg at vide af vores erfarne partner Rambøll, at den slags undersøgelser aldrig kommer over 70 procents besvarelse – men her må jeg godt nok sige, at de tog fejl. Det fortæller lidt om, hvor meget vores unge er engageret i at skabe et godt miljø for hinanden, og det gør mig virkelig stolt,” fortæller han.

Da elevrådet stod frem for at modtage de 2000 kr., som en flot svarprocent på 90 udløste for eleverne på FGU Vestegnens afdeling Albertslund, vakte det både glæde og klapsalver blandt de andre elever. Elevrådet må selv disponere over pengene, den eneste betingelse er, at det skal komme alle elever på afdelingen til gode.

”Vi holder snart Halloweenfest for alle elever her i Albertslund, så vi har snakket om at vi vil bruge pengene til at gøre festen endnu federe,” fortæller elevrådsformand på FGU Vestegnens afdeling i Albertslund, Sarah Jensen.

tre personer der holder en meget stor check

Her ses elevrådet i Brøndby, da de modtog deres check for en imponerende svarprocent på 98,4%. Foto: Mathias Neye, elev på Visual Media i Brøndby.