Ekstraordinær indsats i en ekstraordinær situation

I FGU Vestegnen gør vi alt, hvad vi kan i denne uforudsete og specielle situation. Alle vores lærere har daglig kontakt til vores elever og vi oplever et væld af gode tiltag og kreative former for alternativ undervisning i denne tid, hvor alle passer på hinanden hver for sig.

pige der sidder på sim macbook og en kalender

Undervisningen gennemføres på distancen
Alle vores elever har daglig kontakt med vores linjelærere (kontaktlærere) på forskellige måder, fx mail, telefon og chat. Selvom det kan være en udfordring at holde kontakten med alle vores elever i hver deres særlige situation, melder alle vores lærere om god, daglig kontakt, der sikrer tilknytning til FGU Vestegnen.

Lærerne er ligeledes i fuld gang med at udvikle både undervisningsformer og undervisningsmaterialer, der fungerer på distancen. På denne måde gennemfører vi undervisningen, som vi skal, i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om nødundervisning (§ 1 og 2). Mange lærere udvikler kreative og gode metoder til at gennemføre undervisningen, og i FGU Vestegnen lægger vi vægt på at vidensdele og inspirere hinanden, så vi får det bedste ud af det ”benspænd”, som denne ekstraordinære situation har givet os.

Vi har pligt til at fraværsregistrere
Ifølge bekendtgørelsen har vi som altid pligt til at fraværsregistrere (§ 3, stk. 2). Det betyder konkret, at hvis en elev ikke er kontaktbar, vil vejlederen give besked til kommunen (KUI), som kan aktiveres i forhold til iværksættelse af særlige støtteforanstaltninger. Hvis det stadig ikke er muligt at kontakte eleven, registrerer vi eleven som fraværende, og eleven vil blive trukket i elevløn.

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med nye informationer om situationen, ligesom vi vil bringe historier fra vores fire afdelinger med gode eksempler på, hvordan lærer og elever fra FGU Vestegnen håndterer denne specielle situation.