Borgmestermøde i Albertslund

FGU Vestegnens bestyrelsesformand og direktør indbød onsdag den 2. marts vores samarbejdskommuner til oplæg og debat i Albertslund

Onsdag den 2. marts var der dækket op med lækre små elevlavede retter i Albertslund, da vi i FGU Vestegnen fik besøg af borgmestre og direktører for de kommunale ungeindsatser fra vores samarbejdskommuner, der inviteret til samling på FGU Vestegnen. Dagsordenen for mødet var en et oplæg om vores faldende elevtal og en snak om, hvordan vi i fællesskab kan sikre nogle gode tilbud til vores unge og en god elevstrøm til FGU Vestegnen. De indbudte kom hver især med gode perspektiver fra både deres kommunale verden og fra vores unges perspektiv, og vi fik en god debat om, hvad både kommunerne og vi i FGU Vestegnen kan gøre for at have gode tilbud til vores unge på vestegnen.

FGU Vestegnen er langtfra den eneste FGU i landet, der har problemer med faldende elevtal – faktisk er det er landsdækkende problem, som både ministeren og FGU’ernes politiske organisation, FGU Danmark, er meget opmærksomme på og arbejder på at dæmme op for.