Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye til ærlig rundbordssamtale på FGU Vestegnen

Den nytiltrådte børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye spurgte og lyttede interesseret til rundbordssamtale på FGU Vestegnen og blev klogere på, hvad der virker – og ikke virker – på en FGU

Selvom gange og klasselokaler lå øde hen, fordi vinterferien havde lagt sig over FGU Vestegnen, stod dørene åbne for ministeren, der havde inviteret sig selv på rundvisning i FGU Vestegnens lokaler i Albertslund og en snak med en flok af skolens lærere, vejledere og ledere. Målet var at blive klogere på, hvad der fungerer og hvad der er udfordringerne på en FGU.

Ministeren blev vist rundt af vejleder Ditte Juhler, lærer på Basis i Albertslund, Søs Høeg, lærer på Omsorg, sundhed og pædagogik i Albertslund, Brigitte Ruellan og områdeleder for Albertslund/Brøndby Anne Bach Pedersen, og her fik han bl.a. lejlighed til at se nogle af skolens mange projekter, både ”have til mave”-projektet, hvor eleverne på Basis dyrker deres egen mad i en af Albertslundafdelingens atriumgårde, ligesom han blev præsenteret for nogle af de fine og udtryksfulde kunstprojekter, som bl.a. eleverne fra Omsorg, sundhed og pædagogik har lavet og som nu udsmykker gangene.

En ærlig rundbordssamtale

Ministeren sluttede besøget af med en næsten to timer lang rundbordssamtale, hvor lærere og vejledere fra FGU Vestegnen fik ordet, og her kom mange forskellige perspektiver på vores både gode og udfordrende hverdag med vores dejlige unge mennesker. Ministeren lyttede interesseret og fik indblik i de mange dilemmaer og erfaringer, som vi i FGU Vestegnen har gjort os i vores 3,5 års levetid, som f.eks. udfordringerne ved de meget forskelligartede læringsmål på de enkelte spor og vores samarbejde med kommunerne.

Til rundbordssamtalen fik de deltagende lærere og vejledere også lejlighed til at uddybe emner fra deres hverdag i FGU Vestegnen. Matiwos Geles Ghebremichael fra AGU-linjen i Brøndby fortalte om helhedsorienteret undervisning, hvor almenfag som f.eks. dansk og matematik flettes ind på en logisk måde i den øvrige undervisning, Tue Bøndergaard, som er vejleder i Ishøj og Hvidovre, fortalte om vejledningsindsatsen på en FGU, Thilde Cedrenius fra Værkstedsbutikken i Hvidovre fortalte om værkstedspædagogik, Senne Hovgård fra Medier & Grafik i Albertslund fortalte om elevgruppen og de udfordringer, der knytter sig hertil, mens Bjørn Andersen Samming fra Brøndby fortalte om uddannelsessporet EGU og hvilke specifikke udfordringer, der har vist på dette område. Udover lærere og vejledere, deltog direktør Hanne Fischer og vicedirektør Nathasja Haldbæk.

Ministeren fik foræret en VSTGN-mulepose med små elevproducerede gaver, f.eks. en toilettaske fra Værkstedsbutikken og fine kunst-postkort fra Medier & Grafik, ligesom han fik en af de populære elev-producerede VSTGN-plakater med motiv fra byen hvor han bor, nemlig Rådhuset i Albertslund. Mens han kunne tage de fine ting i hænderne, fik lærerne lejlighed til at fortælle om deres elever produktioner.