Bliv klar til fremtiden med “klar til EUD” og “klar til HF” hos FGU Vestegnen

FGU Vestegnen i Brøndby har 3. januar 2022 slået dørene op for et nyt linjetilbud på AGU-sporet – et FGU-tilbud rettet mod unge der drømmer om en EUD-uddannelse (erhvervsuddannelse) Klar til EUD/ Sundhed og Livsstil – et nyt praktisk og bogligt tilbud på AGU-sporet Klar til EUD/ Sundhed og Livsstil er en fusion af basis-linjen…

Two middle age business workers smiling happy and confident. Working together with smile on face hand giving high five at the office

FGU Vestegnen i Brøndby har 3. januar 2022 slået dørene op for et nyt linjetilbud på AGU-sporet – et FGU-tilbud rettet mod unge der drømmer om en EUD-uddannelse (erhvervsuddannelse)

Klar til EUD/ Sundhed og Livsstil – et nyt praktisk og bogligt tilbud på AGU-sporet

Klar til EUD/ Sundhed og Livsstil er en fusion af basis-linjen ”Klar til spor” og PGU-linjen ”Sundhed og Livsstil”, og det sker på baggrund af behovet for at have et lokalt linjetilbud til de unge der i hverdagens undervisning har behov for både ”hovedets og håndens læring”, og hvor der er fokus på almenfaglig undervisning med henblik på afsluttende prøver på G-niveau.

På Klar til EUD/ Sundhed og Livsstil er undervisningsskemaet opdelt i obligatoriske moduler og flexmoduler, og det betyder i praksis, at der for den enkelte elev kan laves et ugeskema der passer til elevens forløbsplan og elevens behov ift. bogligt og praktisk indhold:

Klar til HF/ Kultur og Samfund – bliv klar og boostet til gymnasiel uddannelse

For de unge der har et ønske om og et potentiale til at blive klar til en gymnasial uddannelse, er AGU-linjen Klar til HF/Kultur og Samfund fortsat undervisningstilbuddet i Brøndby hvor det kan ske.

Linjens helhedsorienterede undervisningsforløb arbejder især med de kulturelle, historiske, samfundsmæssige, sociale og økonomiske forhold som har betydning for samfundets og den omkringliggende verdens udvikling – og med målet er at styrke de unges almene viden og grundfundament som en del af det at blive klar til at tage en gymnasiel uddannelse.