Praktikaftaler

Praktik er en stor del af EGU

Inden du starter i praktik, skal du have en praktikaftale mellem dig og den virksomhed, du skal i praktik hos. I praktikaftalen står der, hvad målene med virksomhedspraktikken er og hvilke arbejdsområder du skal varetage under praktikken. 

Her er skabeloner til aftalen:

Praktikaftale, byg, anlæg og bolig

Praktikaftale, handel og kundeservice

Praktikaftale, industri

Praktikaftale, jordbrug, skovbrug og fiskeri

Praktikaftale, kommunikation og medier

Praktikaftale, mad og ernæring

Praktikaftale, miljø og genbrug

Praktikaftale, motor og mekanik

Praktikaftale, musisk og kunstnerisk produktion

Praktikaftale, omsorg og sundhed

Praktikaftale, service og transport

Praktikaftale, turisme, kultur og fritid