Sundhed & livsstil

Kvinde på vej

Sundhed & livsstil er for dig, der ønsker at arbejde med fysisk og psykisk sundhed.

person wearing orange and gray Nike shoes walking on gray concrete stairs

Sundhed & livsstil, Brøndby

På Sundhed & livsstil arbejder vi målrettet på, at du oplever at forbedre din sundhed, både fysisk, psykisk og socialt. Vi arbejder inden for det positive og brede sundhedsbegreb, og selv om vi arbejder med sundhedsfaglige temaer, er denne linje lige så meget for dig, der ønsker at forbedre din psykiske sundhed, blive klar til en fysisk optagelsesprøve, få styr på fysikken inden optag på en håndværksmæssig uddannelse, eller for dig som ønsker at arbejde med andres sundhed ift. din fremtidige uddannelse og job.

Du skal ikke kunne løbe en ironman for at være med på linjen, men have lyst og mod til at arbejde med dig selv, sætte mål og handle på det. Med jævne mellemrum er der mulighed for at få lavet en måling af forskellige kropsværdier, fx vægt, muskelmasse, body age, kondital mm, så du kan følge din udvikling ift. de mål du har sat dig.

Værkstedets daglige rytme
På linjen arbejder vi projektorienteret med temaer under det positive og brede sundhedsbegreb, fx motion og fysisk aktivitet, krop og seksualitet, kost og ernæring, mindfulness og psykisk sundhed osv. Hver morgen starter med fælles morgenmad, hvor vi spiser sammen og holder morgenmøde, efterfuldt af en mindre gå-tur for at få dagens puls op. Hver dag arbejder vi fagligt med linjens tema, dansk, PASE eller matematik, og dagen sluttes altid af med fysisk aktivitet, hvor vi enten træner op til at kunne løbe 5 km, laver cirkeltræning, anden fysisk aktivitet eller meditation. Det er så vidt muligt eleverne på linjen, der står for opvarmning og udstrækning, så man også lærer at stå foran en gruppe og instruere i en aktivitet.
En gang hvert halvår arbejdet vi med et projekt, hvor du som elev skal lave et sundhedsprojekt for en udvalgt målgruppe. Her skal du både udvikle konceptet og udføre forskellige aktiviteter med målgruppen.
På linjen er der nul energidrik, og linjen er tobaksfri (røg, damp og snus).

Værkstedets sociale liv:
Vi har et godt fællesskab på linjen, og der er plads til forskellige mål, udfordringer og niveauer. I de aktiviteter vi laver på linjen, er det vigtigt, at alle indgår på en respektfuld måde, så ingen føler sig udsat i en sårbar situation, som fysisk aktivitet kan være for nogen. Ellers bruger vi også tid på at lave sjove aktiviteter, der samler os som hold!

Du finder værkstedet her: