STU Vestegnen

Velkommen til STU Vestegnen

På STU Vestegnen har vi tid, plads og støtte til at støtte vores unge til at blive klar til videre arbejde eller uddannelse og til at bo selv.  Vores hverdag udfolder sig i kulturhusene Brønden og Kilden i Brøndby, hvor vi hjælper med hverdagen i kulturhusene, f.eks. i café, køkken og ved events. I kulturhusene ligner hverdagen en helt almindelig arbejdsplads, hvor vores unge er med til alle aspekter af arbejdet.

Hvad er STU?

STU betyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og er en treårig uddannelse for unge med særlige behov. Her lægger vi vægt på at der er tid, rum og tålmodighed til unge, der skal styrkes i at få et aktivt, selvstændigt og indholdsrigt voksenliv.

Hverdagen på STU

Vores dag starter kl. 8, hvor vi spiser morgenmad i de små grupper, som vi arbejder i. Vi er typisk delt op i mindre grupper af 4-5 elever, som arbejder tæt sammen med én lærer omkring de arbejdsopgaver, som dagen i kulturhuset byder på fx at lave kaffe, gøre kage og boller klar til en buffet, klare afrydning og opvask eller hjælpe til med sceneopbygning. Mens vi arbejder, lærer vi – forstået på den måde at vi både lærer praktisk ved at gøre tingene og ved at flette den faglige undervisning ind i de værksteder/arbejdsteams vi har. På den måde lærer vi f.eks. matematik i køkkenet, når vi skal gange en opskrift op eller halvere den. Det har vi gjort, fordi de fleste af vores elever lærer bedre, når de arbejder, end når de sidder på en stol foran en tavle – og vi har en rigtig god stemning og god energi i vores små arbejdsteams. Dagen slutter kl. 14 – undtagen onsdag, hvor vi slutter kl. 12.30. En dag om ugen har vi projektdag, hvor vi f.eks. tager på ture eller kurser og ikke nødvendigvis er i kulturhusene.

Botræning

Mens du går på STU’en bliver du tilbudt at komme i et botræningsforløb i vores lejlighed i Brøndby. Her kan du få mulighed for at prøve at bo selv eller med en klassekammerat i op til 3 måneder med støtte fra en botræningslærer – det vil forberede dig til den dag, hvor du selv skal have din egen bolig. Her lærer du alt om at bo selv, lige fra madlavning og indkøb til budgetter, rengøring og tøjvask.

Skræddersyet tilbud

Ca. hvert halve år holder vi møde med dig, din KUI-vejleder og evt. dine forældre og planlægger hvad dit STU-forløb skal indeholde. Det gør vi for at sikre, at du hele tiden føler, at du er på vej i retning af et mere selvstændigt voksenliv. I løbet af de tre år på STU vil du komme på forskellige kurser, som du kan bruge i videre uddannelse og job. Det kan eksempelvis være hygiejnekursus, truck-kørekort, førstehjælpskursus eller baristakursus.

Overgangsstøtte

Overgange er svære. Her skal der være en tryg, fast voksen, der har tid til at hjælpe med at fange rytmen i det nye . Vi er meget opmærksomme på de overgange, vores unge kommer ud for i tiden hos os, fx ny bolig, nyt job eller nye tiltag i hverdagen – og ikke mindst i den første tid efter de stopper hos os. Derfor er overgangsstøtte et gennemgående tema hos os, hvor vi hjælper med at få fast grund under fødderne.

Mød STU’ens lærere

Andreas

Jeg er uddannet bygningsnedker og har arbejdet med STU de seneste 5 år. Jeg underviser bl.a. i Værksted og Service – og står for caféen i Kulturhuset Brønden. Jeg har også ansvaret for botræningen i vores prøvelejlighed i Brøndby.

Niklas

Jeg er uddannet fysioterapeut og har arbejdet med STU siden 2010. Jeg underviser bl.a. i Samfundsfag, Bevægelse og Service – og så står jeg for caféen i Kulturhuset Kilden. Jeg er til daglig koordinator af STU-tilbuddet.

Kaj

Jeg er bl.a. uddannet tømrer og idrætslærer og har arbejdet med STU siden 2008. Jeg underviser bl.a. i Matematik og Værksted – og så står jeg for praktikvejledning og samarbejdet med vores praktikpartnere.

Julie

Jeg er professionsbachelor i Ernæring og Sundhed. Jeg underviser til dagligt i Køkken og Sundhed – og så står jeg for STU’ens køkkendrift på Kulturhuset Brønden.

Spørgsmål og svar

Hvordan kommer jeg til STU’en?

Kulturhusene i Brøndby, hvor vores hverdag foregår, ligger lige ved togstationerne Brøndby Strand St. (Kulturhuset Brønden) og Brøndbyøster St. (Kulturhuset Kilden) Derudover går en række busser til begge kulturhuse.

Hvad er botræning?

Botræning er bl.a. et forløb som foregår i vores lejlighed i Brøndbyøster. Her kan du prøve at bo alene eller med en klassekammerat og øve dig i at bo selv. Du lærer bl.a. om madlavning, indkøb, budget, rengøring og tøjvask.

Hvilke fag har I på STU’en?

Vi har fagene Køkken, Service og Scene/Teknik, som peger i retning af forskellige job og uddannelser, men vi har også Samfundsfag, Sundhed og Kultur på skemaet – og selvfølgelig også de almindelige skolefag som dansk, matematik og engelsk. Men vi underviser ikke i disse fag på den traditionelle måde, man kender fra folkeskolen.

Kan man tage en eksamen på STU?

Man kan ikke tage folkeskolens afgangsprøve på STU, men man kan tage en masse andre kurser og få kompetencer på den måde. Vi kan også hjælpe med at blive klar til optagelsesprøven på EUD, ligesom vi er en del af FGU Vestegnen og kan lave en god overgang dertil, hvis du vil videre og tage en eller flere eksaminer der.

Hvad kan man efter STU’en?

Efter STU er der mange af vores elever, som fortsætter på FGU, og bruger den uddannelse som springbræt til videre uddannelse. Der er også mange af vores elever som fortsætter i en virksomhed, hvor eleven har været glad for at være i praktik. Nogle gange direkte i job og andre gange først gennem en virksomhedspraktik i jobcentret, som vi også har et tæt samarbejde med.

Har du spørgsmål, vil du på besøg eller vil du have en rundvisning?

Vores pædagogiske metode baserer sig på fire hjørnesten

Menneskesyn

Vores menneskesyn handler om, at ’alle kan noget, og at al læring skal anerkendes’

Relationer og nærvær

Relationer og nærvær er fundamentet for den enkelte unges mulighed for at udfolde sit potentiale

Mesterlære og sidemandsoplæring

Mesterlære og sidemandsoplæring hjælper konkret og individuelt den unge til at ’de næste trin på stigen’

Cooperative Learning

Cooperative Learning sikrer nødvendig differentiering og giver positive gevinster i forhold til sociale og personlige kompetencer.