Musik & drama

rød gardin med lamper hængende foran

I FGU Vestegnen har vi to forskellige værksteder, der handler om musik og/eller drama:

En microfon

Musik og drama, Brøndby

musik og drama kan du få sat dine kreative, musikalske og dramatiske evner i spil. Hvis du er interesseret i at blive bedre til at” komme ud over scenekanten” og lære at performe og dygtiggøre dig indenfor både musik og skuespil, er du kommet til det rigtige sted. Vi arbejder professionelt med at skabe koncerter og forestillinger, f.eks. til skoler og institutioner. Du vil gennem teaterarbejdet blive udfordret til at lære dig selv bedre at kende, flytte grænser, arbejde med karakterer og forskellige teaterformer i tæt samspil med andre unge. Du vil lære at fungere optimalt i en bandsammenhæng, spille på forskellige instrumenter, synge kor og synge solo, og blive udfordret til at dygtiggøre dig som scenekunstner. Vores mål er at skabe produktioner hvori der både indgår musik og drama. I perioder ligger vægten mere det ene eller det andet sted, afhængigt af hvilken produktion vi arbejder med.

I musik fokuserer vi på rytmisk sammenspil, musikteori og hørelære, komposition på computer (hvor vi bruger programmet Logic), bevægelse og rytmik, sang, stemmedannelse, kor og musikalsk analyse.

I dramafaget arbejder vi med stemme- og skuespilteknik, forskellige teaterformer, fysisk og ekspressivt teater, improvisation og teatersport, karakterarbejde, scenetække og tekst- og manuskriptarbejde.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi starter hver dag med en let fysisk træning og opvarmning af krop og stemme. Ofte leder denne opvarmning lige over i arbejde med korsang og flerstemmighed. Vi arbejder med udvalgte sange, hvor vi har fokus på tekst, diktion, klang, timing, rytme og sangteknik. Resten af dagen vil typisk bestå af arbejde med band/rytmisk sammenspil, dramaøvelser og teaterarbejde.

Hver dag indeholder både musik- og dramaundervisning, hvilket gør skoledagen mere varieret og afvekslende for dig som elev.
Derudover har vi i perioder tværfagligt samarbejde med Visual Media, Service og Event, Café og køkken.

Værkstedets sociale liv
Vi har et dynamisk og sprudlende værksted, hvor man sjældent sidder ned særligt længe ad gangen. Der er en positiv og humoristisk stemning på linjen, og vi lægger meget vægt på, at alle trives og bliver en del af det sociale fællesskab. Det er vigtigt, at alle er med til at løfte i flok i det daglige arbejde, og vi hjælper og støtter hinanden i forhold til mødestabilitet og engagement.
Der vil uundgåeligt være følelser på spil, når man arbejder med udøvende kunstneriske fag og selvudvikling, og som undervisere lægger vi meget vægt på åbenhed, tydelig og tillid, da dette styrker gruppens sociale liv og den enkelte elevs sociale kompetencer.
Højtaler med guitar i baggrunden

Musik og sceneteknik, Brøndby

Med lydstudie, producerlokale med to D.A.W-stationer og to fuldt udstyrede musiklokaler er musikholdet klar til at tage godt imod dig og tilbyde dig en spændende og udfordrende musikalsk hverdag.

Sammen med de andre på holdet vil du bekendtskab med og få færdigheder i bl.a. sammenspil, det at spille og afvikle koncerter, indspille og producere musik, musikteori og studieteknik – altså alle aspekter af musikbranchen. Samtidig vil du modtage undervisning i sceneteknik, som er de mere tekniske sider bagved musikken, hvor du bliver klogere på live-lyd, lys og Band-Care.

Værkstedets dagligdag og rytme
Vi arbejder projektorienteret med forberedelse af koncerter, indspilning og producering af musik, samt oplæring i teknikken bag, ved f.eks. afvikling af koncerter.

Værkstedets sociale liv
På vores værksted vil vi have et socialt miljø, hvor der er plads til forskelligheder – både personligheder og præferencer. Vi har derfor et inkluderende miljø/fællesskab, hvor eleverne rummer, støtter og løfter hinanden. Det musikalske sammenspil bliver altid kun bedre af stærke sociale relationer, og derfor er det vigtigt hos os, at vi anerkender og støtter hinanden. På denne måde bliver vores samarbejde bedst og musikken endnu bedre.

Du finder værkstederne her: