FGU Vestegnens afdeling i Hvidovre er placeret midt i Filmbyen i Avedøre. Hovedafdelingen i Filmbyen huser de fleste af skolens faglinjer. Skolens anden afdeling, Café- & Kulturhuset Bataillionen, ligger ligesom hovedafdelingen i Avedørelejren.

Det faglige omdrejningspunkt for alle værksteder og hold er handel og kundeservice – eksempelvis når man på musikværkstedet leverer musik til et event, samtidig med at caféværkstedet står for forplejningen.

Lærere, vejledere og ledelse i Hvidovre