Café, Business og Håndværk

FGU Vestegnens afdeling i Hvidovre er placeret midt i Filmbyen i Avedøre. Hovedafdelingen i Filmbyen, huser de fleste af skolens faglinjer. Skolens anden afdeling, Café- & Kulturhuset Bataillionen, ligger ligesom Hovedafdelingen i Avedørelejren.
Det faglige omdrejningspunkt for alle værksteder og hold er handel og kundeservice – eks. når man på musikværkstedet leverer musik til et event, samtidig med at caféværkstedet står for forplejningen.

Cafe

Køkken
Café

Business

Handel og service
Salg og markedsføring
Beauty, style & Business

Håndværk

Håndværk og service
Musik og sceneteknik

hand

Kontakt vejlederne

Ring for information, spørgsmål eller for at besøge skolen

Tina Jungshoved Bjerre mobil 2223 5808/ mail: tijbje@fguvestegnen.dk
Tue Bøndergaard mobil 2223 5800 på mail: tubro@fguvestegnen.dk

hvidovre kort

Adresse

FGU Vestegnen | Hvidovre
Filmbyen 10-12
2650 Hvidovre

Tlf.: 3677 9119

Livet på skolen