EGU praktikskabeloner

Praktik er en stor del af EGU

Her har vi samlet skabeloner til den praktikaftale, der er kernen i EGU. I selve aftaleskabelonen findes eksempler på de faglige mål, som eleven skal leve op til og bedømmes på under uddannelsen.

Her er skabeloner til aftalen:

Praktikaftale, byg, anlæg og bolig

Praktikaftale, handel og kundeservice

Praktikaftale, industri

Praktikaftale, jordbrug, skovbrug og fiskeri

Praktikaftale, kommunikation og medier

Praktikaftale, mad og ernæring

Praktikaftale, miljø og genbrug

Praktikaftale, motor og mekanik

Praktikaftale, musisk og kunstnerisk produktion

Praktikaftale, omsorg og sundhed

Praktikaftale, service og transport

Praktikaftale, turisme, kultur og fritid