Elever

Ung på FGU Vestegnen

På FGU Vestegnen er det vigtigt at du føler dig godt tilpas, at du har en god og meningsfuld dagligdag og at du trives med dine skolekammerater og dine lærere.

Vi har et aktivt ungdomsmiljø med unge som er meget forskellige. Uanset hvordan du er, så finder du her plads til at være dig selv. Respekt for forskellighed er en stor del af vores dagligdag.

Det at gå glad hjem fra skole hænger sammen med at blive set og anerkendt.
Ligesom det er vigtigt at du som elev bliver set og anerkendt er det også vigtigt at du ser og anderkender dine klassekammerater. Vi indgår alle aktivt i at skabe en god skoledag.

Skoleydelse

Uge taksterne for 2019 er:

Under 18 år: kr. 365,-
Over 18 år og hjemmeboende: kr. 634,-
Over 18 år og udeboende: kr. 1472,-
Forsørgertillæg, enlige: kr. 1424,-
Forsørgertillæg: kr. 569,-

Din løn udbetales den 1 i hver måned.

Husk at din løn variere alt efter dit fravær. (se fravær)

Mødetider

Vi har 3 lange og 2 korte dage på en uge.

Mandag: 8.00 – 15.30
Tirsdag: 8.00 – 15.30
Onsdag: 8.00 – 12.30
Torsdag: 8.00 – 15.30
Fredag: 8.00 – 12.30

Fravær

Hvis du bliver syg får du stadig din skoleydelse.
Du skal ringe til din faglærer inden kl. 8.30 hver dag du er syg.

Hvis du er fraværende og ikke kontakter din faglærer inden 8.30 bliver din fravær registreret som udeblivelse. Det betyder at du ikke vil modtage din skoleydelse den dag.
Det er derfor rigtigt vigtigt at du husker at kontakte din lærer hvis du ikke kommer i skole.

Kommer du for sent gælder de samme regler. Dvs. at du bliver trukket i skoleydelse hvis du møder senere.

Madordning

Morgenmad
Alle elever får morgenmad gratis.

Frokost
Vi servere frokost tre dage i løbet af ugen for kr. 75,- pr. uge.
Frokosten trækkes over din skoleydelse.

Ferieplan

Juleferie: 21 dec 2019 – 5 januar 2020

Transporttilskud

Som FGU elev har du mulighed for at købe et ungdomskort og få din offentlige transport billigere.
Se ungdomskort.dk
Prisen er ca. kr. 370,- om måneden

Eksamen

Vi har forskellige eksamener alt efter hvilken linie du går på.

AGU eksamen: 

PGU eksamen
Du skal op i en afsluttende portfolioprøve som basere sig på de ting du har lært igennem dit skoleforløb.

Læs mere:
Eksamensreglement for FGU Vestegnen

Klage
Hvis du ønsker at klage over din eksamen kan du læse mere her: Klageprocedure for FGU Vestegnen

Specialpædagogisk støtte SPS

SPS er en støtteordning, som kan hjælpe dig, hvis du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.
Med støtten kan vi hjælpe dig til at komme igennem uddannelsen på lige fod med de andre elever, der tager samme uddannelse.

Du kan få støtte i form af:

  • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
  • Kompenserende læse- og skriveteknologi
  • Personlig assistance
  • Sekretærhjælp
  • Særligt udformede undervisningsmaterialer
  • Hjælpemidler og instruktion i hvordan du bruger hjælpemidlerne
  • Høretekniske hjælpemidler.

Hvis du skal have støtte skal du tale med din vejleder.
Du kan se mere her: SPS Støtte på FGU

Vejledning

Alle afdelinger på FGU Vestegnen har vejledere som kan hjælpe dig hvis du har brug for det.
Se under kontaktoplysningerne på din skole:

Albertslund Glostrup
Brøndby
Hvidovre
Ishøj

Bliv elev

Hvis du ønsker at blive elev på FGU Vestegnen, skal du kontakte din KUI vejleder i din kommune.

Sammen kan I aftale et besøg på skolen. Se rundvisning

I samarbejde med din KUI vejleder laver du en uddannelsesplan og herefter kan du starte på FGU Vestegnen.