FGU Vestegnens afdeling i Albertslund/Glostrup er beliggende i et by- og erhvervsområde – lige på grænsen mellem Glostrup og Albertslund. Skolen markerer sig ved en opdeling i tre hovedtemaer: IT & Medier, Håndværk og Mennesker. Udover skolens værksteder har vi også to AGU-linjer fordelt på etagerne.

Afdelingen har et godt samarbejde med lokale virksomheder og institutioner som udover praktikpladser også kommer med jævnlige opgaver og projekter til skolens mange værksteder.

Lærere, vejledere og ledelse i Albertslund/Glostrup