Uddannelsen

markout
AGU
Almen grunduddannelse

For dig der vil forbedre dine almene kompetencer

Læs mere om den Almene grunduddannelse her

markout2
PGU
Produktionsgrunduddannelse

For dig som vil afprøve dine evner på en af vores værksteder

Læs mere om produktionsgrunduddannelsen her

markout3
EGU
Erhvervsgrunduddannelse

For dig som enten ønsker eller har en praktikplads i en virksomhed og sideløbende vil få supplerende undervisning på skolen.

Læs mere om Erhvervsgrunduddannelsen her

Vores uddannelse består af et introducerende basisforløb og de tre uddannelsesspor herunder. På de tre uddannelsesspor er der optagelse to gange om året, mens der er løbende optag på basisforløbet.
Både på basisforløbet og uddannelsessporene kan du få undervisning på forskellige niveauer. Du kan altså begynde og afslutte på det niveau, der passer til dig. Det er ikke et krav, at du gennemfører FGU på en bestemt tid. Men som udgangspunkt kan du ikke gå på FGU mere end to år.
Hvis du er i tvivl, om FGU er noget for dig, kan du starte i et afsøgningsforløb på op til 2 uger. Her kan du snuse til de forskellige fagområder og få vurderet dine kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og kurser).