Café, Business og Håndværk

FGU Vestegnens afdeling i Hvidovre er placeret midt i Filmbyen i Avedøre. Hovedafdelingen i Filmbyen, huser de fleste af skolens faglinjer. Skolens anden afdeling, Café- & Kulturhuset Bataillionen, ligger ligesom Hovedafdelingen i Avedørelejren.
Det faglige omdrejningspunkt for alle værksteder og hold er handel og kundeservice – eks. når man på musikværkstedet leverer musik til et event, samtidig med at caféværkstedet står for forplejningen.

Skolens værksteder og AGU hold kan snart ses på siden her.
Her er foreløbig en oversigt.

Handel og service
Salg og markedsføring
Beauty, style & Business

Håndværk og service
Musik og sceneteknik
Køkken
Café

Hvor ligger skolen?
Hvem er skolens vejledere?
Hvordan ser lærerne ud?

Se mere her:

Kontakt Hvidovre
Rundvisning på skolen

Livet på skolen